{

Kosminė stotis, kurioje sudarytos geriausios sąlygos mokytis technologijų, kurti idėjas, tyrinėti galaktiką ir tapti tikra žvaigžde.

Skylab akademijoje rengiami programavimo, dizaino ir kitų skaitmeninių technologijų mokymai, vystomos idėjos, teikiamos mentorystės paslaugos, mokymus papildantys renginiai, kuriama inovacijomis besidominti bendruomenė.

*

{

Planeta, kurioje sudarytos geriausios sąlygos mokytis technologijų, kurti idėjas, tyrinėti galaktiką ir tapti tikra žvaigžde.

DAA planetoje rengiami programavimo, dizaino ir kitų skaitmeninių technologijų mokymai, vystomos idėjos, teikiamos mentorystės paslaugos, mokymus papildantys renginiai, kuriama inovacijomis besidominti bendruomenė.

*

{

Kosminė stotis, kurioje sudarytos geriausios sąlygos mokytis technologijų, kurti idėjas, tyrinėti galaktiką ir tapti tikra žvaigžde.

Skylab akademijoje rengiami programavimo, dizaino ir kitų skaitmeninių technologijų mokymai, vystomos idėjos, teikiamos mentorystės paslaugos, mokymus papildantys renginiai, kuriama inovacijomis besidominti bendruomenė.

Inovaciju akademija
DAA planeta
Inovaciju ir dizaino akademija
Digital Art Academy mentoryste

INOVATORIUS

[i n ɔ v ã’ t o r’ u s]

daiktavardis

Žingeidi, naujovėmis besidomint asmenybė sugebanti mąstyti kitaip, pastebėti tai, ko nepastebi kiti, kurti ir atrasti naujus pasaulius

PLANETA

[p l a n e t à]

daiktavardis

Inovatoriaus idėjų, įgūdžių sukurtas Pasaulis. Kiekviena planeta yra sudaryta iš unikalių materijų, kurios gali atnešti unikalią vertę galaktikai.

GALAKTIKA

[g a l ã’ k t i k a]

daiktavardis

Galaktikoje sukasi visos geriausios inovatorių idėjos. Į galaktiką išskridęs inovatorius ar jo paleista idėja gali tapti ultra mega giga ir pakeisti visą visatą.

INOVATORIUS

[i n ɔ v ã’ t o r’ u s]

daiktavardis

Žingeidi, naujovėmis besidomint asmenybė sugebanti mąstyti kitaip, pastebėti tai, ko nepastebi kiti, kurti ir atrasti naujus pasaulius

DAA planeta

PLANETA

[p l a n e t à]

daiktavardis

Inovatoriaus idėjų, įgūdžių sukurtas Pasaulis. Kiekviena planeta yra sudaryta iš unikalių materijų, kurios gali atnešti unikalią vertę galaktikai.

Inovaciju ir dizaino akademija

GALAKTIKA

[g a l ã’ k t i k a]

daiktavardis

Galaktikoje sukasi visos geriausios inovatorių idėjos. Į galaktiką išskridęs inovatorius ar jo paleista idėja gali tapti ultra mega giga ir pakeisti visą visatą.